تحقیق بررسی تعریف الكترونیك

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تحقیق بررسی تعریف الكترونیك آماده دریافت می باشد.
تحقیق بررسی تعریف الكترونیك|40090868|hv

در 21 صفحه ورد قابل ویرایش


تعاریف اساسی الكترونیك


دسته بندی اجسام

اجسام از نظر الكتریكی به سه دسته تقسیم می شوند :

عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .

هادی : اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می دهند ، مانند مس .

نیمه هادی : اجسام نیمههادی تحت شرایطی برق از عبور می دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی دهند ، مانند ژرمانیوم و سیلیكان .
انواع ولتاژ

ولتاژ متناوب یا AC (مانند برق شهر)

ولتاژ مستقیم یا DC (مانند برق باطری )

ولتاژ پیك توپیك (VPP)

به ماكزیمم ولتاژ بین دو سیكل منفی و مثبت ،‌ولتاژ پیك توپیك گویند كه به خاطر داشتن تغییرات لحظه ای با اسیلوسكوپ اندازه گیری می شود . مثلاً پیك توپیك برق ایران حدود 622 ولت است .

ولتاژ پیك (VP) یا ولتاژ ماكزیمم

به ماكزیمم ولتاژ در نیم سیكل ، ولتاژ پیك گویند .

نكته : وقتی گفته می شود كه برق ایران 220 ولت متناوب است یعنی ولتاژ موثر آن 220 ولت است و ولتاژ موثر طبق فرمول زیر مشخص می شود .
جریان

به حركت الكترونها از قطب منفی به قطب مثبت جریان گویند و واحد آن آمپر است (جهت قرار دادی از مثبت به منفی است).

واحدهای دیگر شدت جریان ، میلی آمپر ، میكروآمپر و نانو آمپر می باشد كه نسبت آن با آمپر چنین است :

دیود

نیمه هادی ها

نیمه هادی ها اجسامی هستند كه تحت شرایطی هدایت می كنند .

بهترین نیمه هادی ، سیلیكان (Si) یا ژرمانیوم (G) می باشد .

قطعات ساخته شده از نیمه هادی ها عبارتند از :دیود ، ترانزیستور ، تری یاك ، تریستور (SCR) و دیاك (دایاك).

نیمه هادی نوع منفی را با (N) نشان می هند .

نیمه هادی نوع مثبت را با (P) نشان می دهند .
دیود

دیود را در نقشه با D یا GR نمایش می دهند .

ساختمان دیود

دیود از یك قطعه نیمه هادی مثبت P و یك قطعه نیمه هادی منفی N تشكیل شده است . دیود مخفف كلمات دی الكترود به معنی دو الكترود یا دو صفحه می باشد .

نكته : مشخص كننده دیودها شماره ایست كه روی آن می نویسند ، ولی در بازار نوع دیود را نیز نام می برند . مانند دیود یكسو ساز و …
طرز نامگذاری دیودها

1- روش آمریكایی : نام دیود با IN شروع می شود مانند IN4001

2- روش ژاپنی : نام دیود با IS شروع می شود ، مانند 1S86

3- روش اروپایی : نام دیود با حرف لاتین شروع می شود ، مانند BY127
در روش اروپایی حرف اول مخفف جنس دیود است كه عبارت است از

A ژرمانیوم ، B سیلیكان ، C گالیوم ارسنیك و R مخلوط .

حرف دوم مخفف كاربرد دیود (نوع دیود ) است كه عبارت است از :

A آشكار ساز ، B دیود واریكاپ ، O دیود نوری ، Z دیود زنر ، E تانل دیود و Y یكسو ساز ، ( و حرف سوم شماره سریال كارخانه است ). مانند BY127 كه یك دیود سیلیكونی از نوع یكسو ساز است .

ممكن است بر روی یك دیود IN و سه خط رنگی باشد كه این خط ها را مانند مقاومتهای رنگی می خوانیم .
مشخصه های دیود

IF : جریان مجاز دیود .

YR : ولتاژ معكوس دیود .

IFSM : جریان ماكزیمم ضربه ای .
سری نمودن دیودها

اگر فرضا دو دیود IN4001 را كه مشخصاتش (1000 ولت 1 آمپر ) است به طور سری وصل كنیم ، نتیجه برابر است با 2000 ولت 1 آمپر .
موازی نمودن دیودها

اگر 2 دیود یك آمپر موازی شوند جریان آن زیاد شده و 2 آمپر می شود.

تست دیود مطابق شكل های زیر 2 سر اهم متر را كه روی درجه RXl است به دو سر دیود می زنیم اگر از یك طرف اهم نشان داد و از طرف دیگر حركت نكرد سالم است.

تشخیص جنس دیود
تشخیص جنس دیود

دو سر اهم متر را به دو سر دیود از ان طرفی كه اهم نشان می دهد می زنیم ، اگر حدود 10 اهم باشد ژرمانیوم و اگر حدود 100 اهم نشان دهد سیلیكان می باشد .

بایاس یا گرایش (ولتاژ وصل نمودن )

بایاس مستقیم یعنی ولتاژ وصل نمودن (در این حالت جریان عبور می كند ).

نكته : در حالت بایاس مستقیم در دیود های سیلیكانی 6/0 تا 7/0 ولت و در دیودهای ژرمانیومی 2/0 تا 3/0 ولت صرف شكستن سد بین p و N می گردد .
بایاس معكوس

یعنی به طور معكوس ولتاژ نمودن (در این حالت جریان عبور نمی كند.)
كاربرد دیود در مدارت

1- دیود به عنوان یك سو ساز (ركتیفابر )

2- دیود به عنوان آشكار ساز Detector

نكته : این نوع دیود معمولاً شیشه ای بوده و كنار IF سیاه در رادیو قرار دارد

3- دیود به عنوان قیچی كننده

در این مدارات دیود یك قسمت از موج را حذف می كند .

4- دیود به عنوان محدود كننده

در این مدارات دیود جهت محدود نمودن موجها در خروجی بكار می رود ، یعنی در خروجی بیشتر از موج ورودی می تواند باشد .
انواع دیود

1- دیود یكسو ساز (ركتیفایر )

2- دیود زنر

3- دیود نوری (LED)

4- تانل دیود

5- پین دیود

6- فتو دیود

7- دیود وریكاپ یا خازنی
دیود یكسو ساز
وظیفه دیود یكسو ساز

كار دیود یكسو ساز تبدیل (برق متناوب برق شهر یا AC )به برق یكسو یا DC می باشد .
تست دیود یك سو ساز

دو سر اهم متر را به دو سر دیود می زنیم . از یك طرف باید اهم مشاهده شود و از طرف دیگر نباید عقربه حركت كند .

تست دیود روی مدار ولتاژ قطع شود اگر دیود از هر طرف به طور مساوی راه دهد به احتمال زیاد خراب است ولی اگر از یك طرف بیشتر و از یك طرف كمتر راهدهد به احتمال زیاد سالم است .

مشخص شدهاست .
طرز تشخیص پایه های دیود سه سر

دو سر اهم متر را به پایه وسط و یكی از پایه های كناری از طرفی می زنیم تا عقربه اهم متر حركت كند در این حال فیض قرمز اگر به پایه وسط وصل بود پایه وسط كاتد است و بالعكس .

منبع تغذیه متغیر 12 ولتی ، یك آمپر (رگولاتور DC)

با تغییر ولوم ولتاژ های مختلفی ظاهر می شود .

لیست قطعات مورد نیاز منبع تغذیه 12 ولت عبارتند از :

خازن الكترولیتی 25 ولت 3300 میكرو فاراد

D1 D2 D3 دیود یكسو ساز معمولی از نوع IN4001.

ترانس (12 دوبل – 1 آمپر) 1212 ولت

Q1 ترانزیستور 2N3055

Q2 ترانزیستور C1060

Q3 Q4 ترانزیستور C945

VR1 ولوم 2/2 كیلو اهم

R1 مقاوت 1 كیلو اهم

R4 R2 مقاومت 100 اهم

R36… R31 مقاومت 5/0 اهم

موقع انتخاب یك خازن صافی برای آداپتور ، همیشه سعی شود كه ولتاژ خازن شیمیایی از ولتاژ ترانس بیشتر باشد . مثلاً هنگام استفاده از ترانس 12 ولتی ، خازن شیمیایی 16ولتی یا 25 ولتی بكار می رود .

برای محاسبه مقدار خازن صافی ولتاژ ترانس را در 5/1 ضرب می كنیم تا ولتاژ خازن پیدا شود ، مثلاً ترانس 12 ولتی خازن 16 ولتی می خواهد .

هر چه ظرفیت خازن شیمیایی یك آداپتور بیشتر باشد ، كیفیت بهتری خواهد داشت .

منبع تغذیه متغیر AC (رگولاتور AC)

طرز تبدیل 150 ولت DC به 12 ولت DC

برای مثال اگر در تلوزیو لامپی به ولتاژ 12 ولتی احتیاج داشته باشیم به روش زیر عمل می كنیم .

طرز تبدیل 12 ولت DC باطری ماشین به 6 ، 5/7 و یا 9 ولت DC

لیست قطعات این مدار عبارتند از :

ترانزیستور : 2N3055

مقاومت و دیود زنر به یكی از سه صورت زیر :

الف ) برای 6 ولت : مقاومت 220 اهم ، زنر 8/6 ولت .

ب ) برای 5/7 ولت : مقاومت 270 اهم ، زنر 2/8 ولت .

پ ) برای 9 ولت : مقاومت 330 اهم ، زنر 6/9 ولت .

طرز تبدیل برق 220 ولت AC به 110 ولت AC

(در كشور آمریكا وسایل برقی با برق 110 ولت كار می كنند).

در شكل زیر یك ترانس معمولی كه طرف اولیه سه سر است وجود دارد كه سر اول و سوم (C A) به برق 220 وصل شده و از سر اول و دوم (A B) 110 ولت AC گرفته می شود .

طرز تبدیل برق 110 ولت AC به 220 ولت DC

نكته : با قراردادن یك دیود یكسو ساز معمولی می توان از اشتباهی وصل نمودن ولتاژ جلوگیری نمود .

این دیود را می توان سر راه سیم آداپتور یا مثبت باطری كه به دستگاه می رود قرار داد ، چنانچه ولتاژ اشتباهی وصل شود وارد دستگاه نخواهد شد .

در رادیو پخش های ماشین این دیود را بكار می برند .

اگر در سر راه برق ، یك دیود یكسو ساز معمولی قرار دهیم ولتاژ برق نصب خواهد شد .
طرز تبدیل ترازنیستور به دیود

برای تبدیل ترانزیستور به دیود بایستی پایه های كلكتور و بیسس به هم وصل شوند .
طرز روشن كردن دو لامپ با دو كلید و دو سیم
دیود زنر

دیود زنر : یك دیود شیشه ای كوچك است وظیفه اش ثابت نگهداشتن ولتاژ در منبع تغذیه می باشد . دیود زنر در نامگذاری با OZ شروع می شود .

دیود زنر در ولتاژ ها و وات های مختلف وجود دارد .
وظیفه دیود زنر

اگر دیود زنر تغذیه مستقیم شود ، مانند یك دیود معمولی است واگر تغذیه معكوس شود چنانچه ولتاژی بیشتر از ولتاژی كه روی دیود زنر نوشته شده به آن بدهیم هادی شده و جریان از خودش عبور می دهد و چنانچه جریان عبوری از جریان دیود زنر بیشتر شود ، دیود می سوزد (دیود زنر همیشه در مدار به حالت معكوس استفاده می شود ).
تفاوت دیود معمولی با دیود زنر

دیود معمولی وقتی تغذیه مستقیم شود ریان را عبور می دهد و زمانی كه تغذیه معكوس شود جریان را عبور نمی دهد اگر ولتاژی بیشتر از ولتاژ شكست به آن بدهیم، می سوزد ولی دیود زنر در حالتی كه تغذیه مستقیم شود جریان را عبور می دهد وهنگامیكه تغذیه معكوس شود جریان را عبور نمی دهد . اگر ولتاژی بیشتر از ولتاژ شكست به آن بدهیم مجدداً هادی شده و جریان را عبور می دهد .
تست دیود زنر

تست دیود زنر مانند دیود معمولی است دو سر اهم متر را به دو سر آن می زنیم از یك طرف اهم نشان می دهد و از طرف دیگر عقربه حركت نمی كند .

دیود زنر را بر حسب ولتاژ و وات ان انتخاب می كنند ، مثلاً دیود زنر 6 ولتی دیودی است كه روی آن 6 نوشته شده است .

نكته : اگر دو دیود زنر 12 ولتی 400 میلی وات را به طور سری ببندیم چنین نتیجه می شود : 24 ولت 800 میلی وات .

دیود زنر به دو صورت خراب می شود .

1- از هیچ طرف راه نمی دهد (قطع شده ).

2- از دو طرف راه می دهد ( شورت شده ) .

در تلوزیون ها اگر دیود زنر قطع شود ، تصویر شكسته می شود .

در تلوزیون اگر دیود زنر اتصال كوتاه (شورت) شود تلوزیون روشن نمی شود .

دیود زنر 33 ولتی كه در تلوزیون لامپی شاوب لورنس بكار رفته به صورت زیر(مانند یك ترانزیستور 2 پایه ) می باشد .

دیود آشكار ساز صدا (دیود فركانسی ، دیود كریستالی ،‌و یا دیود اتصال نقطه ای)

دیود آشكار ساز یك دیود شیشه ای كه در درایو كنار IF سیاه برای آشكار نمودن صدا بكار می رود و یا در تلوزیون برای آشكار سازی صدا یا تصویر بكار می رود .


تست دیود آشكار ساز صدا

دو سر اهمتر را به دو پایه آن می زنیم از یك طرف باید راه دهد (حدود 300 اهم) و از طرف دیگر راه ندهد .
دیود نوری

دیود نوری از یك نیمه هادی ناخالص نوع (گالیوم آرسیند فسفید) میباشد كه نور قرمز یا زرد یا سبز و یا نارنجی پخش می نماید و در نامگذاری بات O شروع می شود .

نكته : اگر LED را بر عكس ولتاژ دهیم روشن نمی شود .


مطالب دیگر:
📖پروژه آماده: مهندسی سیستم مبتنی بر مدل (MBSE ) و بررسی ایمنی و امنیت نرم افزار زبان های برنامه س📖پروژه آماده: برسی باتری های نیکل متال هیدرید و مقایسه با باتری های نیکل کادمیوم و لیتیوم یون📖پروژه آماده سرامیک در بتن های ساختمانی بررسی خواص مهندسي بتن حاوي تركيب سراميك و آجر ضايعات📖پروژه آماده: بررسی گردشگری و امنیت در ایران📖پروژه آماده: مدل‏هاي توسعه صنعت خودرو و بررسی استراتژی توسعه صادرات صنعت خودرو در ایران‎📖پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر بر فرایند اسمز معکوس و فرآیندهای غشایی و میکروفیلتراسیون📖پروژه آماده: بررسي تاثير موليبدن بر خواص خستگي فلز جوش با الکترود E8010 p1📖پروژه آماده: بررسی تولید پشم در استان کهگیلویه و بویراحمد📖پروژه آماده: بررسي ساختار و کاربرد سازه هاي کامپوزيتي مشبک📖پاورپوینت آماده: بهينه سازي پارامترهاي فرزکاري با استفاده از الگوريتم ژنتيک📖پروژه آماده: بررسی جایگاه برند سازی صنایع خودروسازی داخلی ایران در بازاریابی جهانی📖پروژه آماده: بررسی و بکارگیری مواد هوشمند در ساختمان های مقاوم به زلزله📖پروژه آماده: بررسی و بهينه سازي پارامترهای موثر در استحکام خمشی تيرهاي آی شکل (I Shape)📖پروژه آماده: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری به روش جت آب (واتر جت)📖پروژه آماده: بررسی فرایند کشش عمیق دو فلز غیر هم جنس به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار آب📖پروژه آماده: بررسی و مطالعه کانال های مخابراتی GSM📖پروژه آماده: بررسی میزان مشکلات پیاده سازی و اجرای پرونده الکترونیک سلامت (EHR)📖پروژه آماده: بررسي تطبيقي رشته كتابداري در كشورهاي انگلستان، كانادا و آمريكا با ايران📖پروژه آماده: تحليل حساسيت و مطالعه پارامتري مدل توسعه داده شده انرژي در پيل سوختي با غشاء مبادله📖پروژه آماده: بررسی و بهینه سازی محورهای دوار با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک📖پروژه آماده: بررسی بیماری کیست هیداتیک و واکسن EG95📖پروژه آماده: بررسی سیستم پارک اتوماتیک و خودکار خودرو و استفاده از سیستم فازی جهت پار اتوماتیک خ📖پاورپوینت آماده: بررسی انواعمدل‌های رگرسیون غیرخطی و نحوه اجرا در SPSS📖پاورپوینت آماده: بررسی جامع سازه های بتنی پوسته ای📖پاورپوینت آماده: بررسي پارامتر هاي موثر بر فرآيندهای غشايي اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون و غیره